İntraprostatik stent yerleştirilmesi

Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerimizde yapılmaktadır.

T: +90 505 540 76 42

İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle idrar yapamayan ve bu nedenle ilaçla tedaviye yanıt vermeyen, operasyon düşünülen ancak regüle edilemeyen diyabet, ileri evre kalp hastalıkları gibi kronik diğer hastalıkları olup operasyon ve anestezi riski yüksek olgularda hastayı kalıcı üretral sondalardan kurtaran yöntem intraprostatik stentlerdir. Lokal anestezi ile kısa bir sürede konulur,prostatın içerisinde idrar akımının geçeceği kadar tünel oluşturarak idrarın yapılmasını sağlar, idrar tutmayı bozmaz, hastanede yatmayı gerektirmez,
Tekrarlayan üretra darlıklığı nedeniyle tekrarlayan operasyon öyküsü olan hastalara da benzer şekilde intraüretral stentler konulabilir, bunlar intraprostatik stentlerde farklı olarak türlerine göre genelde 1 yıl sonra geri alınır. Lokal anestezi ile endoskopik olarak yerleştiriir. İşlem hastanede yatmayı gerektirmez.

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular