Op.Dr.Kemal BULUT Hakkında

Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerimizde yapılmaktadır.

T: +90 505 540 76 42

Op.Dr.Kemal BULUT, Üroloji branşında ANTALYA ilimizde hastalarına hizmet vermektedir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ mezunudur. Uzmanlığını AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı' nda tamamlamıştır. .Kişisel Sitesi websitemizden dan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Üroloji Bölümü tarafından yapılan tanı ve tedavilerden örnekler

Çocukta

 1. Sünnet
 2. Tekrarlayan üriner enfeksiyonlar
 3. İdrar kaçırma ( gece, gündüz )
 4. Çocukta üriner sistem taş hastalığı 
 5. Doğuştan anomaliler, inmemiş testis, hidrosel
 6. Vezikoüreteral reflü tanı  ve cerrahisi
 7. Sistometri+EMG 
 8. Sistografi, işeme sistografisi
 9. ESWL ve laser  ile taş kırma 
 10. Endoskopi

Kadında

 1. Tekrarlayan üriner  enfeksiyon
 2. İdrar kaçırma (stres tipi, sıkışma tipi)
 3. Nörojenik mesane 
 4. Üriner sistem taş hastalığı 
 5. Endoskopi, Endoskopik ve perkutan cerrahiler
 6. ESWL ve laser ile taş tedavileri
 7. İdrar kaçırma operasyonları , sistosel  cerrahisi

Erkekte

 1. İnfertilite
 2. spermogram
 3. Yardımlı üreme teknikleri, TESE, TESA
 4. Mikroskopik varikoselektomi 
 5. Skrotal doppler
 6. Penil Doppler
 7. Sertleşme bozukluğu tanısı
 8. Hormonal testler
 9. Penil biotesiometri
 10. Sertleşme bozukluğunda ESWT tedavisi
 11. Sertleşme bozukluklarında kök hücre tedavisi
 12. Penil protez cerrahisi
 13. Mesane, üreter, böbrek taşlarında tanı
 14. Üriner sistem taş hastalığında ESWL, laser yöntemleri 
 15. Endoskopik ve perkutan taş cerrahisi
 16. İntrarenal cerrahi
 17. Prostat büyümesi tanısı
 18. Üroflometri, ultrasonografi, rezidü bakılması
 19. Endoskopik iyi huylu prostat tedavisinde endokopik ve plazmakinetik cerrahi
 20. Mesane tümörlerinde endoskopik cerrahi, plazmakinetik operasyonlar
 21. Tüm ürogenital sistem tümörlerinde endokopik ve açık cerrahi girişimler 
 22. Erkekte idrar kaçırma
 23. Sistometri+emg, sistografi
 24. Nörojenik mesane tanı ve tedavisi
 25. Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular