ESWL

Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerimizde yapılmaktadır.

T: +90 505 540 76 42

Böbrek taşlarının anestezisiz, ağrısız, ayaktan yapılan tedavisi ESWL

Üriner sistem taşlarında ürolojinin en sık kullanığı yöntemdir. Elips şeklinde su dolu bir çanağın bir odağında elektrik yardımıyla oluşturulan ses dalgasının diğer odakta birleşmesi ve bu odağa hedef taşın gelecek şekilde hastaya pozisyon verilmesinde ibarettir. Değişik biokimyasal taş çeşitleri, taşın büyüklüğü, oluştuğu süre ve üriner sistemin neresinde olduğu gibi faktörler ile başarısı değişmekle beraber, üst üriner sistem taşlarında %85-90, alt üriner sistem taşlarında %60-65 başarısı olması, anestezi ve hastanede yatış gerektirmemesi nedeniyle çok tercih edilir. Bebeklerde ve kooperasyon güçlüğü olan çocuklarda anestezi ile yapılır. Çocuklarda başarı oranları daha yüksektir. Parçalanan taşlar 1-2 mm. lik taş parçaları halinde idrarda beraber düşer ve tekrarlayan taşı olsn hastalarda bu taş parçalarının analiz edilmesi ve tekrarın önlenmesi için araştırma yapılamasına olanak verir.

odaklanmış ses dalgaları ile taş parçalara ayrılır ve idrar ile ağrısız bir şekilde dışarı atılır

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular