ROSI ve ELSI nedir ?

Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerimizde yapılmaktadır.

T: +90 505 540 76 42

Semende bulunan değişik olgunlaşma seviyelerindeki sperm hücreleri
olgun sperm ( spermatozoa ) gelişim basamakları

ROSI Ve ELSI nedir ?

ROSI ( round spermatid injection ) kadın yumurta hücresi olan oosit' in yuvarlak spermatidler ile döllenmesi işlemidir, bu yuvarlak spermatidler olgunlaşamamış, spermatozoa olamamış bir önceki seviyede olgunlaşma duraksamasına neden olan sperm hücreleridir.

ROSI ve ELSI


ELSI ( elongated spermatid injection )kadın yumurta hücresine uzamış spermatidlerin injeksiyonu ile embriyo elde etme yöntemidir. Sırasıyla 1995 ve 1996 da ilk kez yapılmıştır. uzamış spermatidler sperm yapım aşamalarında round spermatidlerden biraz daha olgunlaşmış, ve uzama safhasına başlamış spermatidleri içerir, bu aşamada çekirdekteki genetik materyel sıkılaşıp yoğunlaşmıştır, biraz daha olgunlaşmış kabul edilmektedir.

sperm olgunlaşma basamakları


Yuvarlak veya uzamış spermolatidler semenden elde edilebileceği gibi tese gibi bir işlem ile testisten de elde edilebilir, döllenme olasılıkları semenden elde edilen yuvarlak spermatidlerde %33, uzamış spermatidlerle de %18 iken testisten elde edildiklerinde yuvarlak spermatidlerde %22 ve uzamış spermatidlerde %38 bulunmuştur, olgun sperm hücrelerinde ise bu oran %67 bulunmuştur. bu nedenle semende spermatid bulunan olgulara testis biyopsisi veya tese uygulanması önerilmektedir. Yine semenden elde edilen olgunlaşma duraksamasına uğramış spermatositler yada spermatidler laboratuar koşullarında olgunlaştırılıp ROSI ve ELSI için kullanılabilmektedir, bu işlemin başarısını yine erkeğin hormon profili belirlemektedir.

Etiketler: 

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular