KRONİK PROSTATİT / KRONİK PELVİK AĞRI

Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerimizde yapılmaktadır.

T: +90 505 540 76 42

 Kronik prostatit/ kronik pelvik ağrı :

Oluşumunda bakterilerin sebep olamdığı ve hastaların yakınmalarına rağmen belirgin muayene bulgusunun olmadığı semptom grubuna verilen isimdir, Hastalarda sık idrar, gece idrara kalkma, idrar akımın zayıf olması, idrara başlarken tereddüt, boşalma esnasında ağrı  gibi yakınmalar en az 6 aydır vardır, çoğu kez idrar testi ve ultrasonografik bulgular normaldir. Hastaların bir kısmında  endişe bozukluğu ve depresyon eşlik eder. Tanıda idrar tetkiki, PSA, üroflowmetri, ultrasonografi, endoskopi ve biyopsi gibi yöntemler kullanılır. Tedavi semptomatik ve ampiriktir. Çoğu hasta tedavi ile şikayetlerinin azaldığı ancak değişik süreler sonunda tekrarladığından yakınır. Kesin bir tedavisi yoktur. 

Etiketler: 

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular