MESANE KANSERİ

Bu sitede yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup tüm kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Sitemizde yer alan doktor uygulamaları sadece poliklinik ve tıp merkezlerimizde yapılmaktadır.

T: +90 505 540 76 42

Endoskopide mesane kanserinin görünümü

Mesane kanserleri 

  Erkeklerde en sık görülen 4. kanserdir. Tüm dünyada yeni konulan kanser tanılarının % 5' i mesane kanseridir. Hastaların %90' ı 55 yaş üstü ve ortalama tanı yaşı 73 yaştır. Erkelerde 3-4 kat daha fazla görülür. Her 26 erkekten biri yaşamı boyunca mesane kanserine yakalanırken, her 88 kadından 1' i yaşamı boyunca mesane kanserine yakalanır. Tanı konulduğunda hastaların yarısında tümör yüzeyeldir, 1/3' ünde kasa yayılmıştır, %4 hastada ise uzak organlara yayılmıştır.         

     Risk Faktörleri :  

       Sigara: sigara  içenlerde görülme sıklığı 3 kat fazladır, bu nedenle sigara içimi bir risk faktörüdür.           

      Kimyasal maddelere temas: Boya yapımında kullanılan kimyasal maddelere maruz kalanlarda mesane kanseri ile karşılaşma riski yüksektir. Ayrıca lastik, tekstil, baskı teknolojisi ile ilgili mesleklerde görülme sıklığı artmıştır. Saç boyası ile ilgilenen kuaförlerde de görülme normal populasyona göre yüksektir. Kamyon kullanan şoförlerde de mazot buharına maruz kalmadan olduğu düşünülen artmış risk söz konusudur. Bu risk faktörlerinin birlikte bulunması mesane tümörü gelişimi açısından daha da risk demektir.            

      İlaç ve bitkisel katkılar: Lohusa otu içeren bitki diyetleri zayıflama amacıyla kullanılmış ve kullananlarda mesane kanseri ve böbrek yetmezliği sıklığının arttığı görülmüştür. Lohusa otu  8 cins ve yaklaşık 400 tür içeren Piperales takımına bağlı bir çiçekli bitkiler familyasıdır, Şeker hastalığında kullanılan pioglitazon etken maddesi içeren ilacında mesane kanserinin artmış sıklığı ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir.        

      Arsenik: En büyük kaynağı içme suyudur. İçme suyundaki arsenik bölgelere göre değişiklik göstermektedir.           

      Az sıvı alımıMesanede kimyasal maddelerin kalış süresini uzatarak mesane kanseri gelişiminde rol oynar.          

      Irk : Beyaz ırkta, afrika ve latin ırka göre 2 kat fazla görülmektedir.            

      Yaş : hastaların %90' ı 55 yaşın üstündedir.            

      Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre daha sıktır.            

      Kronik mesane tahrişi ve enfeksiyonlar: üriner enfeksiyonlar, mesane ve böbrek taşları, uzun süreli mesane sondaları ve üreter stentleri mesane kanseri sıklığını artırır. Afrika ve Ortadoğu' da sık görülen mesaneyi tutan paraziter bir hastalık olan şistozomiyazis de mesane kanseri riskini artırmaktadır.           

      Üriner sistemin diğer bölgelerini tutan tümörler:  Mesane kanseri riskini artırır çünkü aynı tip hücrelerde gelişen tümörlerdir.           

      Mesanenin doğuştan  defektleri:Urakus denen embriolojik yapının doğumdan sonra devam etmesi bazı mesane kanser türlerine sebep olabilmektedir. Ekstrofi olarak adlandırılan karın ve mesane  ön duvarının doğuşsal olmayışı durumu cerrahi olarak düzeltilse bile bu kişilerde mesane tümörleri daha sık görülür.             

      Genetik Öykü ve Aile Öyküsü: Aile üyelerinin aynı ortamlarda bulunması ve tütün gibi ortak maruz kalınan kimyasallara bağlı olabileceği gibi bazı gen değişikliklerinin genetik geçişi ile de olabilir. Öreğin bazı göz tümörleri ve kalın barsak tümörlerinin görüldüğü ailelerde mesane tümörlerinin de sıklığı artmıştır.              

      Önceden kemoterapi ve radyoterapi öyküsü: Bazı kemotrapi ilaçları ve mesane bölgesinin radyoterapisi mesane kanseri riskini artırır.  .       

 

TEDAVİ:  Tümörün evresi, hastanın yaşı, diğer hastalıkların varlığı gibi çok sayıda faktörle birlikte değerlendirildikten sonra yüzeyel tümörlere endoskopik girişimler ile yüzgüldürücü sonuçlar alınır, tedavi sonrası mesane içerisine tümör tekrarı riskinin azalması için tedaviler verilir ve kullanıyorsa sigara kullanımı mutlaka bırakılır. Düzenli kontroller yaşam boyu sürmelidir. Mesane kasına yayılım olan olgularda ise mesane çıkarılır ve barsak, mide gibi organlardan mesane görevini yapacak idrar rezarvuarı operasyonu yapılır. Bu operasyonlar ise uzun sürmesi ve yan etkileri nedeniyle 70 yaşın altındaki hastalarada tercih edilir. Operasyon riski yüksek olan olgularda radyoterapi tercih edilebilir ancak başarısı cerrahi kadar yüksek değildir, komplikasyon oranları da benzerdir. Uzak organ metastazlarında kemoterapi yapılmaktadır ancak çok yan etkileri çok yüksek başarı şansı düşüktür.       

Etiketler: 

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular